نوع محصول
جستجو
  
  
تقویم قاعدگی

برای اینکه علائمی چون درد و دلپیچه را به خوبی بشناسیم بهتر است دورۀ قاعدگی خود وعلائم آنرا در یک تقویم ثبت نمایید. به این ترتیب می توانید زمان قاعدگی بعدی را حدس زده، تغییرات بدنی خود را کشف نموده و علائم قبل و یا در حین زمان قاعدگی را دنبال نمایید.

  
پنج راه مقابله با دردهای قاعدگی

اگر شما هیچگاه به دردها و دل پیچه های قاعدگی دچار نشده اید پس خانم خوش شانسی هستید. متاسفانه برای اکثر خانم ها درد های قاعدگی هر ماه اتفاق می افتند. این دردها بخشی از سندرم پیش قاعدگی محسوب می شوند.

  
  
  
  
All Brands