نوع محصول
جستجو
  
  
مثانۀ حساس به چه معنی است؟

برای همۀ ما اتفاق افتاده است که هنگام خندۀ شدید مقدارکمی ادرارترشح کرده ایم! حتی با داشتن مثانۀ سالم باز هم یک عطسه و یا خندۀ شدید می تواند منجر به ترشح غیر ارادی ادرار شود. ولی اگر بی اختیاری ادرار بیش از حد باشد چه باید کرد؟

  
مثانۀ حساس را چگونه درمان کنیم؟

برای اینکه از تر و تمیز بودن خود مطمئن شوید، از پدهای بهداشتی روزانه که مخصوص این مشکل طراحی شده اند استفاده نمایید. این پدها از تکنولوژی کنترل بو بهره می برند که برای پوشاندن بوی نامطبوع ادرار بسیار مناسب هستند.

  
  
  
  
All Brands