نوع محصول
جستجو
  
  
خونریزی پس از زایمان

مادر، پس از تولد نوزاد مقداری خونریزی خواهد داشت که آن را lochia می نامند. این خونریزی در حقیقت شامل خون و بافت اندومتر رحم است. این خونریزی در هر دو نوع زایمان طبیعی و سزارین به وجود می آید.

  
قاعدگی بعد از بارداری

بارداری بدن شما را به صورت قابل ملاحظه ای تغییر می دهد. به محض اینکه شما کوچولوی شیرین خود را در آغوش می گیرید زمان بازگشت به حالت طبیعی و نرمال فرا می رسد. قاعدگی یکی از این موارد است، در این مقاله راهنمایی هایی در مورد زمان شروع مجدد سیکل ماهانه می آوریم.

  
قاعدگی های شدید و نامنظم

زمان وقوع اولین قاعدگی بعد از زایمان بستگی به شیردهی مادر دارد. اگر خودتان به نوزادتان شیر می دهید اولین قاعدگی تا پایان شیردهی رخ نخواهد داد، ولی این بدان معنی نیست که امکان بارداری تا زمان شیردهی وجود ندارد.

  
مادر بودن

اگر تازه مادر شده اید، بدون شک با کوچولوی خود به شدت سرگرم هستید ووقت زیادی برای خودتان ندارید. حتما کمبود خواب هم دارید، ولی به یاد داشته باشید که باید به خودتان برسید. به هرحال ۴۰ هفته بارداری و به دنبال آن زایمان و مسئولیت های بچه داری، بار سنگینی بر دوش شماست. شما به کمی مراقبت احتیاج دارید.

  
  
  
  
All Brands