نوع محصول
جستجو
  
  
  
  
Always Diamond long
نوار بهداشتی آلويز دايموند بزرگ

نوار بهداشتی خیلی نازک (Ultra Thin)
دارای لایه بیرونی نرم و ابریشمی

  
  
  
Always Diamond Very long
نوار بهداشتی آلويز دايموند خیلی بزرگ

نوار بهداشتي خيلي نازک (Ultra Thin)
داراي لایه بیرونی نرم و ابریشمی

  
  
  
Always Ultra Night
نوار بهداشتی آلويز اولترا شب

نوار بهداشتی بالدار نازک
با قدرت جذب فوق العاده ( ۶ قطره)

  
  
  
Always Ultra Normal Plus
نوار بهداشتی آلویز اولترا نرمال

نوار بهداشتی بالدار نازک
با قدرت جذب بالا ( ۴ قطره)

  
  
  
Always Ultra Super Plus
نوار بهداشتی آلويز اولترا سوپر

نوار بهداشتی بالدار نازک
با قدرت جذب خیلی بالا ( ۵ قطره)

  
  
  
Normal Fresh Panty Liners
پد بهداشتی روزانه معمولی با رایحه ملایم

مناسب برای مصرف روزانه
با رایحه ملایم
حاوی ۲۰ عدد پد بهداشتی روزانه

  
  
  
Normal Panty Liners
پد بهداشتی روزانه نرمال

مناسب یرای مصرف روزانه
حاوی ۲۰ عدد پد بهداشتی روزانه

  
  
  
Large Panty Liners
پد بهداشتی روزانه بزرگ

قدرت جذب بالا
مناسب برای مصرف روزانه

  
  
  
Normal Fresh Panty Liners
پد بهداشتی روزانه معمولی

مناسب برای مصرف روزانه
با رایحه ملایم
حاوی ۴۰ عدد پد بهداشتی روزانه

  
  
  
Normal Panty Liners
پد بهداشتی روزانه نرمال

مناسب برای مصرف روزانه
حاوی ۴۰ عدد پد بهداشتی روزانه

  
  
  
  
All Brands